O przedszkolu

Europejskie Przedszkole Językowe

Przedszkola Be Happy łączą bogatą tradycję europejskiej kultury i sztuki z innowacyjnymi metodami nauczania.

Przestronne, jasne, estetyczne sale, zaprojektowane z myślą o poszerzaniu kompetencji językowych dzieci i zapewnieniu przestrzeni do spontanicznej zabawy, wykwalifikowana kadra - w tym wolontariusze z różnych stron świata; innowacyjne metody nauczania; programy zajęć uwzględniające wielozmysłowe poznawanie świata, opracowane przez doś›wiadczonych nauczycieli-praktyków; nauka dwóch języków obcych (angielskiego i francuskiego); interesujące projekty; konkursy; przedstawienia; wycieczki edukacyjne (zwiedzanie muzeów, galerii, zoo, parków, spotkania z podróżnikami); zabawy czytelnicze, plastyczne, muzyczne, teatralne, ruchowe, przyrodnicze, ekologiczne, zdrowotno-ruchowe, grafomotoryczne - to tylko niektóre propozycje przedszkola, przygotowane w trosce o dzieci, które już za kilka lat będą… musiały doskonale odnajdywać‡ się w otaczającej rzeczywistości, wykazują…c się kreatywnością…, otwartością…, samodzielnością… oraz znajomością… języków obcych.
Zobacz nasze przedszkole

Witamy w naszym przedszkolu

Odkryj dziecięcy świat w afrykańskich rytmach, indiańskich barwach, eskimoskich obyczajach, europejskich tradycjach.

Dzieciństwo jest szczególnym okresem w życiu dziecka. Powinno być wypełnione beztroskim śmiechem, inspirują…cymi zabawami umożliwiającymi poznawanie i odkrywanie - nie tylko najbliższej okolicy, ale i dalszych zakątków kraju, Europy, Ziemi. Zadbaliśmy o to, by przekraczaą…c próg przedszkola, dziecko przenosło się do kolorowego, pełnego radości i niespodzianek, dają…cego poczucie bezpieczenstwa świata.

Czy wiesz, że... Eskimosi posługują sę ponad dwudziestoma nazwami na określenie koloru śniegu, a rok etiopski ma trzynaście miesięcy? Informacje te stanowią… znakomity punkt wyścia dla zabaw mają…cych na celu przybliżanie dzieciom już od najmłodszych lat różnorodności kultur, kolorów, smaków, zapachów i dźwięków. Jest to tym przyjemniejsze, że dzięki kolorowym fototapetom i pomysłowym dekoracjom każda z przedszkolnych sal utrzymana jest w innym klimacie: maluchy wesoło spędzają… czas w sali eskimoskiej, pięciolatki doskonale bawią się w sali indiańskiej, królestwem sześciolatków jest sala japońska.

Wiek przedszkolny to etap, w którym dziecko uczy się™ norm społecznych, więc niezwykle ważne jest, by poznało też wartości patriotyczne przy jednoczesnym otwarciu na wielokulturowość. Edukacja europejska i multikulturowa, promowana przez nas na co dzień„, wprowadza dziecko w świat wspóczesny, kształtuje człowieka chłonnego wiedzy, aktywnego w poznawaniu ś›wiata, otwartego wobec ludzi innych narodowoś›ci.

Cenimy sobie wspó‚pracę z rodzicami, która zaczyna się już w momencie przekroczenia przez dziecko progu przedszkola. Staramy się utrzymywać regularny i stały kontakt, by wspólnie wyznaczać ściężkę rozwoju dziecka. Częste uroczystości, wycieczki, konkursy i wspólne zajęcia sprzyjają… tworzeniu się partnerskich więzi między tymi dwoma najważniejszymi dla dziecka środowiskami.

Be Happy!

Misja przedszkola

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we wł‚asne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Poprzez edukację i nasze działania pragniemy ukształtować w dziecku:
  • odwagę i niezależność w myśleniu i działaniu;
  • umysł‚ otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie;
  • przekonanie o swojej wartości, wiarę™ we własne możliwości;
  • świadomość‡ siebie, swoich mocnych i słabych stron;
  • szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia;
  • odpowiedzialność za siebie oraz innych;
  • kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwązań dla swoich problemów i pytań;
  • otwartość na różnorodność kultur, wyznań oraz tolerancję i akceptację odmienności;
  • bogatą wyobraźnię twórczą oraz zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli.
Kluczowym elementem naszej pracy jest nauka języków obcych

Wielojęzyczność we wspóczesnym świecie to niezwykle istotna umiejętność, która otwiera szerokie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nie ma lepszego okresu dla nauki języków niż dzieciństwo. Mał‚e dzieci nie tylko uczą się języków, co intuicyjnie je chłoną. W przedszkolu Be Happy mają… okazję poznać język angielski, francuski oraz naturalnie polski. Stosujemy najskuteczniejszą metodę tzw. "immersji" czyli "zanurzenia". W nauce każdego języka istotna jest systematyczność. Dlatego w przedszkolu każdego dnia dzieci uczestniczą… w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez native speakera oraz lektora ze szkoły językowej.

Staramy się, by wychowankowie zdobywali nowe umiejętności swobodnie, z radością… i bez wysiłku, tak naturalnie, jak uczył‚y się™ chodzić czy mówić‡. Dzięki atrakcyjnej prezentacji tematów z wielu dziedzin, dzieci są w stanie złatwością… przyswoić ogromny materiał edukacyjny, a kolejne osiągnięcia i sukcesy zachęcają je do dalszej nauki.

...zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 13 Września 2020 roku