Oferta

Zajęcia gwarantowane w ramach opłaty czesnego:

Codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone przez nauczycieli - praktyków
Nauka języka angielskiego
4 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez lektora ze szkoły językowej "Eureko".
Nauka języka francuskiego
2 razy w tygodniu.
Zajęcia rytmiczno - ruchowe z elementami kształcenia słuchu
1 raz w tygodniu.
Gimnastyka korekcyjna
1 raz w tygodniu.
Zajęcia teatralne
uwrażliwiają na sztukę, pozwalają… tworzyć przedstawienia teatralne wraz z ukazaniem sposobów powstawania scenografii. Zabawy z elementami dramy, pantomimy, improwizacji i ruchu scenicznego rozwijają… dziecięcą… wrażliwość i kreatywność.
Warsztaty kulinarne
pozwalają… na odkrywanie nowych smaków, zachęcają do zdrowego odżywiania się oraz dają wiele radości ze wspaniałej zabawy w gotowanie.
Warsztaty plastyczne
rozwijają… zdolnoś›ci manualne, stanowią… podstawę w przygotowaniu do nauki pisania.
  Techniki plastyczne dobrane zarówno do możliości rozwojowych, jak i zainteresowań dzieci. W codziennej pracy stosujemy:
  • rysowanie na różnych podłożach (papier, tektura, szkło, piasek) z zastosowaniem różnych materiałów plastycznych (kredki, flamastry, kreda, pastele, węgiel drzewny), malowanie (farba plakatowa, akwarela, tempera, atrament, tusz) na papierze, płótnie, szkle, drewnie;
  • malowanie metodą dziesięciopalcową (-10 Fingers-);
  • wycinanki, wyklejanki, wydzieranki;
  • modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej , masy papierowej, materiału przyrodniczego (kamyki, kasztany);
  • origami - składanie papieru;
  • mandale - technika ornamentowa;
  • techniki: collage, decoupage.
  Teatrzyki
  Grupowa opieka psychologa
  Grupowa opieka logopedy
  Imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne
  Wizyty ciekawych goś›ci
  Warsztaty dla rodziców z dietetykiem

  Zajęcia dodatkowo płatne:

   Zajęcia sportowe z piłką… - "Przedszkoliada"
   1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez trenera Jarosława Banaszkiewicza z Centrum Edukacyjnego "Leonardo".
   Piłka nożna
   1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez instruktorów z "Nika Team"
   Sztuki walki
   1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez instruktorów z "Nika Team"
   Basen
   1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez instruktorów z "Nika Team" na basenie Comarch przy ul. Życzkowskiego.
   Zajęcia taneczne
   1 raz w tygodniu.
   Warsztaty naukowe
   1 raz w miesiącu. Dają możliwości eksperymentowania i doświadczania różnych zjawisk oraz badania i odkrywania świata.
   Zajęcia matematyczne
   1 raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez instruktora z "Szkoła Matematyki Alfa".
   Robotyka
   2 razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone przez "KreaTech".
   Indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
   Wyjazdy poza przedszkole
  13 Września 2020 roku