Plan Dnia Przedszkolaka

7.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane; gry i układanki stolikowe; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza i stymulacyjna; gimnastyka poranna. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 10.30

Zajęcia językowe: j. angielski, j. francuski

10.00 - 10.30

Zajęcia dydaktyczne

10.30 - 11.00

Zajęcia rytmiczne oraz sportowe

11.00 - 12.00

Zabawy ruchowe w sali lub pobyt na świeżym powietrzu - spacery i wycieczki o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym i rekreacyjnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw. Czynnoś›ci higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.00 - 12.00

Obiad

13.00 - 14.30

Leżakowanie w młodszych grupach - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej; w pozostałych grupach odpoczynek po obiedzie. Słuchanie opowiadań, bajeczek, muzyki. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy indywidualne według zainteresowań. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Praca wyrównawcza z dziećmi. Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 - 15.00

Podwieczorek.

15.00 - 16.00

Zajęcia językowe z native speakerem.

16.00 - 18.00

Zajęcia dodatkowe (różne w zależności od dnia tygodnia): zajęcia szachowe, matematyczne, taneczne, robotyka, piłka nożna, sztuki walki. 13 Września 2020 roku
Autor: Admin