Rekrutacja

Zapisy trwają… cały rok

  • Do przedszkola przyjmowane są… dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
  • Rekrutacja trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.
  • Podstawą… zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przekazanie osobiście lub w formie elektronicznej "Karty Zgłoszenia Dziecka".
  • Rezerwacja miejsca na dany rok szkolny nastę™puje po opłaceniu wpisowego. Jest to opłata jednorazowa, pobierana przy zapisie, obejmują…ca wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w naszym przedszkolu. Umowa podpisywana jest osobiście przez Rodziców lub Opiekunów prawnych i oznacza jednocześnie akceptację STATUTU oraz CENNIKA USŁUG.

Karta ZgŁoszenia Dziecka

13 Września 2020 roku
Autor: Admin