Przedszkola Be Happy działają z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci. Chcemy, by w sposób odważny wkraczały w świat, znając języki, kultury, a główny cel naszej edukacji przedszkolnej to budowanie w nich przekonania o wolności i niezależności.

Dołącz do Nas
Image Alt

Nasza pedagogika

Jaką mamy wizję przedszkoli Be Happy?

Jesteśmy przedszkolem rodzinnym. Każde dziecko jest dla nas ważne. Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane.

Chcemy, żeby w przyszłości umiały wykazać się mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i „wielkim sercem”. Okazujemy dziecku czułość, troskę, współczucie i zrozumienie, aby w taki sam sposób odnosiło się do innych. Rozwijamy jego zdolność empatii oraz poczucie własnej wartości.

Jak kształcimy?

Na poziomie duchowym

Dziecko poczuje się wyjątkowe.

Ćwiczenia uważności, mindfulness dadzą dziecku więcej wiary w siebie i zrozumienia, że mogą być takie, jakie są. Mogą być sobą.

Wdrażamy „7 nawyków szczęśliwego dziecka”.

Na poziomie fizycznym

Gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia rytmiczne, codzienna gimnastyka.

Uczymy zdrowego nawyku żywieniowego. Znamy piramidę zdrowia.

Na poziomie emocjonalnym

Pracujemy nad integracją mózgu, poprzez czytanie i opowiadanie.

Poznajemy podstawowe emocje. Uczymy empatii.

Kształtujemy u dzieci postawę otwartości i śmiałości wobec ludzi i otaczającego świata.

Kształtujemy wrażliwość na piękno otaczającego świata. Dużą dbałość przywiązujemy do zajęć plastycznych.

Poświęcamy dużo czasu na naukę jedzenia oraz uczymy się zdrowych nawyków żywieniowych.

Na poziomie poznawczym

Poznajemy języki innych narodowości i ich zwyczaje, tradycje.

Uczymy wielorakich kontaktów społecznych, rozwijamy samodzielność i w praktyczny sposób pozwalamy dzieciom poznawać rzeczywistość.

Rozwijamy umiejętności praktyczne – dzieci poznają świat nie tylko w teorii, ale przede wszystkim przez działanie.

Rozwijamy wiedzę ekologiczną.

Rozwijamy wyobraźnię przestrzenną – projektujemy swoje zabawki.

Jak wychowujemy?

Pielęgnujemy relacje z dzieckiem. Będąc empatycznym, mamy wpływ na wartości, które chcemy mu przekazać. Wartości, które posiada człowiek, kształtują jego postawę, a wiemy, że ona decyduje o szczęściu i sukcesie człowieka.

„Nauczenie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka”.

– Linda i Richard Eyre –

W każdym roku pracujemy nad kolejnymi wartościami:

I rok

szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga

II rok

samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, optymizm

III rok

przyjaźń i miłość, solidarność, piękno i mądrość

Jakie programy realizujemy w ramach misji?

Programy wewnętrzne

Misiowe porady
Akademia Savoir-Vivre dla Malucha

Autorski program „Mali Artyści”

Autorski program „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Mały Ekolog

Program ekologiczny „Eko Zabawy”

Metoda Szczęśliwego Przedszkolaka „Be Happy”

„Program JA TO JA” – wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila

Autorski program „Jestem konstruktorem”

Biblioteka rodzica

Programy zewnętrzne,
profilaktyczne

„Cała Polska czyta dzieciom”
„Mały miś w świecie wielkiej literatury”
„Każdy Przedszkolak ma piękny uśmiech”
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
„Śniadanie daje moc”
„Bezpieczny Przedszkolak”
„Mamo, Tato piję wodę”

Istotnym elementem koncepcji pracy przedszkoli Be Happy jest edukacja ekologiczna.

Przez cały rok szkolny wspieramy działania na rzecz ekologii: oszczędzamy wodę w prostych czynnościach higienicznych, eliminujemy naczynia jednorazowego użytku, segregujemy śmieci i oszczędzamy energię elektryczną. Prowadzimy zbiórki ekośmieci i gromadzimy nakrętki. Uczymy dzieci, czym jest szanowanie przyrody. Organizujemy kąciki przyrodnicze (zielniki), uczymy dbania i pomagania zwierzętom (organizujemy karmniki, zbiórki karmy dla zwierząt). Uczymy zgody w grupie rówieśniczej, rozmowy, współpracy oraz szacunku dla drugiej osoby. Bierzemy udział w zabawach (ruchowych, tematycznych) i wycieczkach.

Organizujemy warsztaty z rodzicami wykorzystując recykling. Zapraszamy różnych gości, którzy poprzez wykonywanie swojego zawodu dają coś z siebie innym.

Edukację ekologiczną rozumiemy jako kształcenie wiedzy, umiejętności teoretycznych, praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz chęci działania na rzecz ochrony przyrody. Kształtowanie świadomości ekologicznej sprawia, że dziecko jest podatne na wpływy otoczenia i przejawia ogromną plastyczność psychiczną, dużą zdolność przyswajania nowych umiejętności i wiadomości.

Zasadniczym elementem edukacji ekologicznej w naszym przedszkolu jest kształtowanie takich postaw, do których przywiązujemy szczególną uwagę:

  • wrażliwość na środowisko przyrodnicze, szacunek i racjonalne korzystanie z przyrody,
  • dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem przyrodniczym,
  • poczucie odpowiedzialności za zachowania wobec świata roślin i zwierząt.

Jakiego mamy absolwenta?

Szanuje siebie i innych
Myślący
Aktywny
Radosny
Tolerancyjny
Kulturalny
Interesuje się otoczeniem
Działa w grupie
Samodzielny

Jak współpracujemy z lokalną społecznością?

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Aktywnie współpracujemy z:

Poradnią pedagogiczno–psychologiczną,
Domem Kultury,
Miejską Biblioteką Publiczną,
Placówką stomatologiczną,
Ochotniczą Strażą Pożarną,
Komendą Policji w Krakowie, Strażą Miejską,
Firmą Granna,
Innymi przedszkolami,
Wydawnictwem Dwie Siostry,
Gazetami lokalnymi,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.