Przedszkola Be Happy działają z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci. Chcemy, by w sposób odważny wkraczały w świat, znając języki, kultury, a główny cel naszej edukacji przedszkolnej to budowanie w nich przekonania o wolności i niezależności.

Dołącz do Nas
  /  Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

BE HAPPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Księdza Józefa Meiera 20B, 31-236 Kraków – dalej zwana „BE HAPPY”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BE HAPPY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Meiera 20B, 31-236 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000337745, NIP 9452128855, REGON 120971914, e-mail: biuro@przedszkole-behappy.pl,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z realizacją umowy

3. podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

4. odbiorcami danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, w szczególności świadczące usługi kadrowo – płacowe, księgowe, informatyczne, logopedyczne, psychologiczne, językowe oraz urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z wykonywaniem usług z zakresu edukacji i opieki przedszkolnej,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a ponadto przez okres przedawnienia i dochodzenia roszczeń BE HAPPY w stosunku do Pani/Pana oraz okres przedawnienia i dochodzeni roszczeń Pani/Pana w stosunku do BE HAPPY, a także okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu,

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

9. posiada Pani/ Pan prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego,

10. podanie Pani/Pana danych jest warunkiem zawarcia (wymóg umowny, ale też ustawowy) i realizacji umowy, niepodanie więc danych w zakresie wymaganym przez BE HAPPY może skutkować odmową zawarcia umowy, gdyż są one konieczne do prawidłowej jej realizacji.

Pliki cookies

1. Strona internetowa https://www.przedszkole-behappy.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna wykrywa rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.

3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BE HAPPY w celu optymalizacji działania strony.

4. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
  • „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
  • „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.

7. Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

  • Usuwanie plików Cookie,
  • Domyślne blokowanie plików Cookie,
  • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.