Przedszkola Be Happy działają z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci. Chcemy, by w sposób odważny wkraczały w świat, znając języki, kultury, a główny cel naszej edukacji przedszkolnej to budowanie w nich przekonania o wolności i niezależności.

Dołącz do Nas
  /  Blog   /  Kim są nasi nauczyciele?

Kim są nasi nauczyciele?

„Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa”.
Jesper Juul

Tworząc markę Be Happy, brałam pod uwagę potrzeby rozwojowe własnych dzieci. Dzisiaj, kiedy są już w szkole, nic się nie zmieniło. Patrzę na przedszkola jak na miejsce, które dzieciom i rodzicom ma dać poczucie bezpieczeństwa. Inspirując się podejściem Jespera Juula, światowej sławy duńskiego terapeuty rodzinnego, pedagoga i autora wielu książek o rodzicielstwie, skupiam się na wieloaspektowym rozwoju firmy, a szczególny akcent kładę na szkolenia i rozwój kadry nauczycielskiej.

Przedszkola przeszły w ostatnich latach wymagającą drogę zmian organizacyjnych. Koniecznych ze względu na rozwój firmy oraz na chęć podniesienia jakości świadczonych usług. Rozpoczęliśmy je pod koniec 2019 r., nawiązując współpracę z firmą doradczą, która przeprowadziła diagnozę struktury organizacyjnej, opracowała wnioski i rekomendowała działania. Wdrażamy kolejne etapy przyjętej strategii, ponieważ wciąż podnosimy jakość standardów naszej pracy. Stawiam wymagania zarówno sobie, jak i całemu zespołowi Be Happy.

Jesper Juul podkreślał wagę dojrzałego, rozsądnego przywództwa dorosłych, Twierdził, że dzieci wcale nie powinny być uczone posłuszeństwa, ponieważ znacznie istotniejsze dla ich rozwoju są: autentyczność, poczucie własnej wartości, godność oraz ochrona swojej integralności.

Zgodnie z założeniami Jespera Juula chcemy stawać się przyjaznym przewodnikiem dla naszych dzieci. Dlatego wprowadziłam stałe szkolenia kompetencji zawodowych oraz z rozwoju osobistego we współpracy z zewnętrznym koordynatorem procesu Iwoną Klimek – Doradcą i Trenerem ds. Rozwoju i Szkoleń Kadry Nauczycielskiej w Be Happy.

Jako właściciel mam świadomość wpływu rozwoju osobistego dorosłych na kształtowanie postaw dzieci i jakość przekazywanej wiedzy. Mamy ambicję stawać się coraz lepszymi ludźmi, ponieważ dzieci uczą się od dorosłych.

Dlatego podczas codziennych zajęć wspieramy je w odkrywaniu świata i zdobywaniu doświadczeń. Towarzyszymy im w szukaniu własnej drogi. Szanujemy indywidualność i integralność maluchów.

Nasi nauczyciele mają ambicję stawać się coraz lepszymi w następujących obszarach:

  • Potrafią słuchać empatycznie i zrozumieć drugiego człowieka.
  • Są odważni, twórczy i odpowiedzialni.
  • Stwarzają warunki do nauki, przyjazne pracy mózgu.
  • Potrafią inspirować przedszkolaków.
  • Pozwalają im współdecydować, czego będą się uczyć.
  • Realizują wspólne projekty edukacyjne.
  • Pamiętają, aby mówić dzieciom, po co tego się uczymy.
  • Rozbudzają emocje.
  • Współpracują w zespołach.